Om ADHD

Sanningen

Om du har ADHD är det vanligt att du känner igen dig i flera av dessa beskrivningar: Detta stämmer på mig:

Svårt att koncentrera dig och har många tankar och idéer i huvudet på samma gång.
Svårt att komma i gång med uppgifter.
Svårt att komma ihåg långa instruktioner.
Svårt att skapa ordning och struktur omkring dig.
Glömmer eller tappar ofta bort saker.
Jobbigt att skriva eller läsa.
Gör saker ibland utan att tänka efter före.
Stort behov av att röra på dig.

Flickor och kvinnor har ofta en symtombild som inte är så tydlig för omgivningen, utan mer ter sig som en inre oro. Det bidrar till att utredning och  diagnos ofta dröjer längre hos flickor än hos pojkar.

En diagnos kan vara befriande då saker plötsligt får ett annat, medicinskt, perspektiv. Det finns idag en oro för överdiagnosticering men samtidigt håller de flesta ADHD-utredningar hög kvalitet och syftar snarare till att utesluta en eventuell diagnos än att ”hitta fel”. På sikt upplever många att det underlättar eftersom man lättare kan förstå sin situation och kan hantera de svårigheter som uppstår då man får den hjälp och det stöd du faktiskt har rätt till.